Projectmanagement

Vanaf de start van het project tot en met de oplevering dragen wij zorg voor een integrale bewaking van de projectmatige beheersaspecten. Het gaat hierbij om de aspecten tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie.

Op basis van een zorgvuldige selectie met de opdrachtgever wordt een team van specialisten samengesteld, waaraan wij in nauwe samenwerking met de opdrachtgever leiding aan geven. Deze partijen zullen de esthetische, bouwkundige, constructieve en installatietechnische ontwerpen maken respectievelijk uitvoeren. Wij zien toe op een juiste samenhang en stemmen de voortgang en kosten tot en met de oplevering regelmatig af met de opdrachtgever.

Van Haaren Vastgoed Management geeft leiding aan alle betrokken partijen die aan het project werken. Dit omvat contacten met overheden, aansturing van externe partijen (architect,installatieadviseur, constructeur, bouwkundig aannemer en installateurs) met als doel dat de belangen van de opdrachtgever het beste worden gediend. Naleving op gemaakte afspraken en vastleggen van wijzigingen kunnen wij van A tot Z begeleiden.