Gebiedsontwikkeling

De (her)ontwikkeling van gebieden wordt steeds vaker integraal benaderd en aangepakt. Dat betekent over het algemeen dat de processen complexer worden en er een groot aantal partijen bij betrokken is. Ieder vanuit de eigen invalshoek en ieder met een eigen belang. Van Haaren Vastgoed Management bewaakt de haalbaarheid van een dergelijk project , waarbij het overzicht bewaren, het tijdig bijsturen en het op koers houden van een dergelijk complex project is een taak die specifieke kennis en vaardigheden vergt.

Van Haaren Vastgoed Management is een onafhankelijke partij met kennis van zaken, die deze positie inneemt namens de private partijen, de overheid of in een samenwerkingsverband. De procesmanager van Van Haaren Vastgoed Management treedt op als schakel tussen opdrachtgever en het project en richt zich op het te bereiken eindresultaat, binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgevende partij.